Translate

lunes, 3 de julio de 2017

El Follet Paco i la solidaritat


x
x


x


El Follet Paco en época de fred, s'aparta de la vida normal i es reclou en estat d'hivernaciò, fins que arriva el bon temps.Tota aquesta época que el trobo a faltar per una banda i per l'altra estic tranquil sense contestar les seves preguntes sempre punyents, compromeses. La treva ha sigut curta:. Quan surt d'aquest estat letàrgic, porta una bateria de preguntes a fer que anat recopilant en el trancurs d'aquetst messos . Fifo que és ser solidari que es la solidaritat?. Ja hi som Paco , tu sempre em vols possar en un compromis i aixó no es propi d'un amic. Follet buscaré una definició amb lo qual no hi haura cap dubte. Ara be després jo la matizaré o ampliaré amb la meva opiniò molt particular, algunes de les diferents interpretacions a les següents definicions.

La solidaritat és un sentiment de pertinença a un mateix conjunt que fa paleses les obligacions entre els seus membres, sobretot pel que fa a l'ajuda mútua.
És un concepte relativament nou, que abans quedava englobat dins altres termes, com el de caritat o benevolència. Es distingeix de la caritat perquè el que ajuda se sent responsable de l'altre i de la seva situació.
S'acostuma a associar la solidaritat amb un valor que mou les persones a intentar compensar les injustícies socials afavorint els més pobres. Es canalitza sobretot a través de les accions de voluntariat, les ONG i similars.


Molt be diu el Follet – i tu que tens que afegir a aquestes paraules?
Jo li dic, has vist que es fa esment de la caritat? Doncs he mirat el Nou Testament i l'vangelista Mateu, fa un aclariment de com s'ha de practicar la caritat, i crec que el que exposa, es pot aplicar perfectament a la Solidaritat.L’almoina – Mateu 6: 1-34
1»Mireu de no fer el que és just només perquè la gent us vegi,# ja que així no tindríeu cap recompensa del vostre Pare del cel.#
2»Per tant, quan facis almoina,# no ho anunciïs a toc de trompeta, com fan els hipòcrites# a les sinagogues i pels carrers, perquè tothom els alabi. En veritat us dic que ja tenen la seva recompensa. 3En canvi, tu, quan facis almoina, mira que la mà esquerra no sàpiga què fa la dreta, 4perquè la teva almoina quedi secreta; i el teu Pare, que veu el que és secret, t’ho recompensarà.

El Follet em diu – Axì Fifo, tu creus que algú anuncía a tocs de trompeta, les seve obre solidaries?

Jo, el que et dic , es que si aquestes obres arriven als seus destinataris benvinguda sigui la música i el “Sarao”. Cadasqú decideix envers les seves obres i accions.

Follet Paco i Fifo – Josep LleixàNo hay comentarios: