Translate

jueves, 10 de septiembre de 2015

CONCURS DE POESIA “ESCALES QUE PUGEN AL CEL”. BASES EDICIÓ 2015
CONCURS DE POESIA “ESCALES QUE PUGEN AL CEL”.
BASES EDICIÓ 2015
1-       S’hi podran presentar poemes d’una extensió màxima de 50 versos, escrits en qualsevol variant dialectal de la llengua catalana, sempre que es respectin les normes gramaticals i d’ús.

2-       La temàtica ha de tractar aspectes estretament vinculats a les Terres de l’Ebre, els seus paisatges, caràcter, cultura i costums. Es valorarà positivament aquells poemes que se centrin en el lema: “Escales que pugen al cel”.

3-       Els poemes presentats al concurs han de ser originals i inèdits i no poden optar simultàniament a cap altre premi durant el període de resolució d’aquest certamen.

4-       El termini d’admissió d’originals acabarà el 10 d’octubre de 2015.

5-       El jurat estarà integrat per Josep Maria Asensio Torres, Andreu Carranza Font  i Marià Lleixà Tal personalitats reconegudes del món de la cultura.

6-       El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic durant la 2a Trobada Poètica “Escales que pugen al cel”, el dia 17 d’octubre de 2015.

7-       Els membres d’aquest jurat resoldran segons el seu criteri tota circumstància no prevista en aquestes bases. El jurat es reserva el dret de considerar desert el premi en el cas que els treballs presentats no arribin a un nivell mínim de qualitat.

8-       Els textos mecanoscrits s’hauran de transmetre a l’adreça de correu electrònic  ajuntamentmasdebarberans@gmail.com, seguint el següent procediment: a) En l’apartat assumpte es farà constar: Premi “Escales que pugen al cel”. b) En el cos del missatge es farà constar el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor. c) L’original que opti al premi s’adjuntarà a aquest missatge en format PDF o WORD. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra i no podrà figurar-hi cap dada identificativa de l’autor. d) En un altre document adjunt, en format PDF o WORD, es faran constar les dades identificatives de l’autor (nom, cognoms, mail, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF). Aquest darrer document tindrà com a nom la paraula “plica” seguida del nom de l’obra.

Una persona que no és membre del jurat rebrà els originals i garantirà l’anonimat dels autors. Un cop s'hagi rebut l'original es confirmarà per correu electrònic.

9-     Els premis són:
- per al guanyador: una estada de cap de setmana, per a dues persones, en un establiment de Turisme Rural de Mas de Barberans amb pensió completa,
- per als dos finalistes: una estada de cap de setmana,  per a dues persones, en un establiment de Turisme Rural de Mas de Barberans


               Es valorarà la possibilitat de publicar en un llibret aquelles composicions poètiques que     més destaquin per la seva qualitat i originalitat.

No hay comentarios: