Translate

martes, 3 de febrero de 2015


CONSTITUCIÓ PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA CATALANA
 Aprovada per l'assemblea Constituïen del Separatisme Català reunida a l'Havana durant els dies 30 de Setembre , 1 i 2 d'octubre de 1928.

 Les delegacions del Separatisme Català de dintre i fora de Catalunya, convocades a la ciutat de l'Havana, sota la presidència del senyor Francesc Macià, per la reorganització de les seves forces i per definir cívicament els seus principis i els seus ideals patriòtics, proclamen davant del món la unitat espiritual indestructibles de Catalunya, ratifiquen i declaren la voluntat i la decisió ferems de valer-se dels mitjans revolucionaris per independitzar-se de l'Estat espanyol, i acorden la següent Constitució, en nom del poble català, perquè aquest s'hi regeixi amb caràcter provisori, mentre no estigui en condicions de poder-se fixar i d'atorgar-se la seva llei fonamental definitiva.

 Títol I DEL REGIM POLÍTIC DE CATALUNYA

Article 1. El poble de Catalunya, en exercici del dret immanent que li correspon, de donar-se per voluntat pròpia i sense ingerències estranyes la seva organització política , es constitueix en Estat independent i sobirà, i adopta, com a forma de govern, la República técnico-democratico-representativa.

 Títol II IDIOMA, BANDERA I ESCUT 

Article 2. L'única llengua oficial, a Catalunya, és la catalana. 
Article 3. La bandera oficial de la República Catalana és la històrica de les quatre barres roges damunt de fons grog; amb la addició, en la part superior, d'un triangle blau i amb una estrella blanca de cinc puntes al centre.
 Article 4. L'escut nacional de Catalunya és anàleg a la bandera anterior.

No hay comentarios: